מדיניות פרטיות – אתר "פרפרי חשבון"

 

 1. מדיניות פרטיות
  • בעל האתר ”פרפרי חשבון" (להלן "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל. על כן החליט בעל האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
  • מטרת מסמך המדיניות היא להסביר מהם נוהגי בעל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים ובין היתר – איזה מידע נאסף אודות המשתמשים? כיצד משתמש בעל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש בה.
  • מדיניות הפרטיות הינה בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.
  • מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ומכוונת לשני המינים.
  • אנא קרא והבן את הוראות מדיניות הפרטיות.

אם בחרת להמשיך ולהשתמש בשירותי האתר, יש לראות זאת כהסכמה וקבלת מלוא הוראות מדיניות הפרטיות.

אם אינך מעוניין כי ייאסף עליך מידע כאמור במדיניות הפרטיות, אנא הימנע משימוש באתר.

 • יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע.

 

 1. סוג המידע הנאסף:
  • בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודותיך, חלקו מזהה אותך אישית:

 

 • פרטי יצירת קשר, כגון שמך, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
 • נתוני התחברות, כגון שמות משתמש וסיסמאות.
 • מידע שהעברת במסגרת התכתבויות ו/או תקשורת עם האתר
 • מוצרים ושירותים שרכשת

 

חלק מהמידע אינו מזהה אישית, למשל:

 • פרסומות שקראתם באתר
 • הדפים שבהם צפית
 • ההצעות והשירותים שעניינו אותך
 • כתובת האינטרנט (IP) ממנה הגשת בקשה ועוד.

 

 1. רישום לשירותים באתר

ככל שיידרש מידע אישי בעת הרשמה לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים, בעל האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ ישירות למתן שירותי האתר.

 1. איסוף המידע

הנתונים שיאספו וכן תכנים שהמשתמש מעלה ו/או משתף ו/או יוצר באתר, יישמרו ברשות בעל האתר. מסד הנתונים מאוחסן בשרתי אחסון. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מסכים לשמירת מידע בשרתים אלו, אשר עשויים להיות בארץ או בחו"ל.

 1. מטרות איסוף ושימוש במידע:
 • השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק בהתאם למדיניות פרטיות זו, או בהתאם להוראות כל דין החל, על מנת –
 • לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר
 • לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
 • לתקשר איתך ולהשיב לפניותיך.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים
 • על מנת להתאים את המודעות שיוצגו בעת ביקורך באתר לתחומי העניין שלך
 • לצורך אכיפת כללים ונהלים באתר כפי שהם מופיעים בתנאי השימוש
 • למטרות בקרה
 • למטרות יצירת קשר מסחרי ו/או שיווקי
 1. הבסיס החוקי לאיסוף המידע

אנו נעבד את המידע האישי שלך, לרבות מידע רגיש, רק כאשר יש לנו בסיס חוקי לעשות זאת. הבסיסים המשפטיים לעיבוד עשויים לכלול:

 • עיבוד המידע הכרחי לקיום התקשרות איתך או כדי לנקוט בצעדים לפי בקשתך טרם התקשרות בחוזה.
 • עיבוד המידע הכרחי כדי לעמוד בהתחייבות משפטית.
 • קיבלנו את הסכמתך המפורשת לעיבוד.
 • עיבוד המידע הכרחי לביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות.

 

 1. דיוור ישיר אלקטרוני ויצירת קשר עם המשתמש

בעל האתר מעוניין לעדכן את המשתמשים שלנו לגבי עדכונים חשובים, התפתחויות ועניינים רלוונטיים אחרים הקשורים לאתר. על מנת להבטיח תקשורת רציפה ומעודכנת, בעל האתר רשאי לשלוח הודעות (נוטיפיקציות) למשתמשים.

כמו כן, אנו מעוניינים לשלוח אליך, מעת לעת, ניוזלטרים או הודעות אחרות במייל, ו/או ב-SMS או בוואטסאפ, אודות שירותינו וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה יישלח אליך רק, אם נתת הסכמתך המפורשת, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבלו.

לא נמסור את המידע האישי שלך למפרסמים. עם זאת, אנו עשויים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר לצדדים שלישיים.

 1. מסירת מידע לצד שלישי –

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יסופק לצד השלישי המידע הנחוץ לו להשלמת תהליך הרכישה;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בית העסק שתחייב את חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתר פעולות המנוגדות לחוק;
 • אם יתקבל צו בית משפט המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • העברות בעלות עסקיות, מיזוגים וכיו"ב': במקרה של מיזוג, רכישה או העברה של נכסים, המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר לצד שלישי כחלק מהעסקה, בתנאי שהתאגיד הנעבר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 1. Cookies

קובץ "קוקיז" הוא קוד אשר משמש לאימות, מעקב אחר נתוני גלישה וכן לשמירת מידע אודות משתמשים.

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על המשתמש אודות השימוש, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים

בעל האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת השימוש מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

 1. אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב שהאתר ושירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך.

 1. זכויות נשוא המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל בעל האתר בדואר אלקטרוני : orlylaudon@gmail.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נסקור ונעדכן באופן קבוע את מדיניות הפרטיות שלנו כדי להבטיח שהיא משקפת את נוהלי הטיפול הנוכחיים שלנו בנתונים. כל העדכונים יימסרו לך בבירור, ואנו נקבל את הסכמתך ככל ויידרש על פי דין.

 

 1. דיווח על פגיעה בפרטיות

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במסגרת או בזיקה לפעילות האתר, אנא פנה לבעל האתר ופרט בפנייתך את נסיבות הפגיעה כפי שאתה רואה אותה.

כמו כן, אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך או שתרצה לממש את זכויותיך, אנו נענה תוך זמן סביר לפניותיך ונספק לך את המידע הדרוש לך.

תוכל ליצור איתנו קשר כאן:  orlylaudon@gmail.com.

מדיניות הפרטיות עודכנה בחודש אוקטובר 2023

 

 

 

דילוג לתוכן